Zonta Studiefond for yngre kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Zonta Studiefond for yngre kvinder Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) indenfor sundhedsvæsenet. Fonden tilgodeser udelukkende ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig indenfor eget faglige interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke. Der kan søges om økonomisk støtte på op til 40.000 kr. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


WWF Verdensnaturfonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Witts og Lykkes Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Witts og Lykkes Fond Yder støtte til unge, flittige og dygtige uddannelsessøgende, der stammer fra Graasten kommune, idet dog flittige og dygtige lærerstuderende skal være fortrinsberettigede. Yder støtte til unge, flittige og dygtige uddannelsessøgende, der stammer fra Graasten Kommune, og som er under videreuddannelse. Ansøgning skal bilægges kopi af eksamensbeviser og oplysning om økonomiske forhold. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viggo Jepping Knudsen og smedemester P. Rasmussen og hustrus fælleslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo Jepping Knudsen og smedemester P. Rasmussen og hustrus fælleslegat Til en tidligere elev fra Damhavens skole, som er under videreuddannelse. Se også:Viggo J. Knudsen og Smedemester P. Rasmussens og hustrus fælleslegatSmedemester Andreas Jensen og hustrus MindelegatViggo Valdemar Ostermann og hustrus LegatCyklesmed R.N. Rasmussen, hustru Karoline Rasmussen & Søn Aksel Ankerstjerne Rasmussens MindelegatSmedemester Lorents Hansen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viggo J. Knudsen og Smedemester P. Rasmussens og hustrus fælleslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo J. Knudsen og Smedemester P. Rasmussens og hustrus fælleslegat Til en tidligere elev fra Damhavens Skole, som er under videre uddannelse. Se også:Viggo Jepping Knudsen og smedemester P. Rasmussen og hustrus fælleslegatSmedemester Andreas Jensen og hustrus MindelegatCyklesmed R.N. Rasmussen, hustru Karoline Rasmussen & Søn Aksel Ankerstjerne Rasmussens MindelegatSmedemester Lorents Hansen Lorentsen og hustrus Legat, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viceskoledirektør frøken Nikoline Marie Vilhelmine Helms Familielegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viceskoledirektør frøken Nikoline Marie Vilhelmine Helms Familielegat Uddannelseslegat for efterkommere af legatstifterens fader pastor Jacob Helms, født 1824, død 1906. CPR-nr. anføres legatansøgning. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. Legatet kan kun ansøges af efterkommere. Legatet nedlægges i 2014. Se også:Frøken Vilhelmine Marie Alexandra Hegners LegatPensioneret Kommunelærerinde Frøken Marie Lucie Harboes FamilielegatPastor C. T. Høy […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vær og Nebel Sognes Fælleslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat Til økonomisk vanskeligt stillede i de to sogne. Tilskud til sociale formål i Vær og Nebel sogne, til hvis gennemførelse der ikke eller kun delvis kan ydes tilskud af det offentlige. Legatets størrelse afhænger af renteafkastet og uddeles hovedsagelig til foreninger med sociale formål. Se også:Sigrid og Henrik Christensens MindelegatFælleslegat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker Selskabets formål er at understøtte værdige trængende kontorbetjente og deres enker, som enten ved alderdom, sygdom eller andre forhold er kommet i trang. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af medlemmer. Se også:Dansk Papirhandlerforenings LegatfondUnderstøttelsesfonden for værdige og trængende formænd og disses enkerDe Kjærske LegaterJ. Wilians StiftelseHuslejelegat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Uldbjergs Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Uldbjergs Legat Til værdigt trængende i Hobro købstad. Der uddeles årligt ca. 6.000 kr. Uddelingstidspunkt 31. januar, 8. marts og 21. juli. Se også:Niels Uldbjergs Støttelegat Haldthostrup 9500 HobroFælleslegatet for værdigt trængende i Hobro KommuneHobro Velgørenhedsselskab og Jesper Dinesen og hustru Johanne Dinesens LegatKristian Thomsen Jensens Legat til fordel for enligt stillede værdigt trængende i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Thomas B. Thriges Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Thomas B. Thriges Uddannelseslegat Ansøgere med en kandidatgrad fra et dansk universitet eller højere læreanstalt, og som efter nogle års relevant erhvervserfaring ønsker en videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter, kan komme i betragtning. For juridiske kandidater kræves advokatbestalling. Der ydes ikke støtte under uddannelse i Danmark eller til delstudier i udlandet inden afsluttet […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges