Vilhelm Christiansens Fond

Vilhelm Christiansens Fond Yder støtte til længerevarende uddannelser i udlandet og ansøgninger indsendes gennem Niels Brocks Handelsskole, Handelshøjskolerne i København og Århus samt for så vidt angår ansatte i Vilhelm Christiansen A/S eller dets tilknyttede selskaber, gennem Vilhelm Christiansen A/S. Ansøgerne skal indstilles til legatet af ovennævnte institutioner. Ansøgningsfrister og uddelingstidspunkt meddeles ved opslag i… Fortsæt læsning af Vilhelm Christiansens Fond

Vestfyns Banks Uddannelseslegat

Vestfyns Banks Uddannelseslegat Støtte til unge, målbevidste mennesker, der er i gang med en videregående uddannelse eller en uddannelse med et særligt forløb – i ind- eller udland – hvor legattildeling kan anses som en væsentlig hjælp for uddannelsens gennemførelse. Der uddeles årligt 4 portioner på hver 10.000 kr. Legatmodtagere kan kun opnå legat i… Fortsæt læsning af Vestfyns Banks Uddannelseslegat

Varelotteriets Legat

Varelotteriets Legat Til håndværkslærlinge og -svende i Odsherred, som økonomisk bistand til brug for faglig uddannelse og lign. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udsigtshøjene Johanne og Vald. Kleins rekonvalescent- og feriehjem for husmoderhjælpere

Udsigtshøjene Johanne og Vald. Kleins rekonvalescent- og feriehjem for husmoderhjælpere At uddele legater til forhenværende husmoderhjælpere, som har været tilknyttet den selvejende institution Husmoder-Hjælpens Korps. Legatportionerne uddeles som hjælp til at bestride udgifterne til ferieophold. Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde oplysninger om fødselsår og dato, og om ansættelsesperiode som husmodermedhjælper i Husmoder-Hjælpens Korps. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Tvergaards Fond

Tvergaards Fond Støtte til videnskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus samt forskning blandt praktiserende læger i Frederiksborg Amt, især forskning mht. kræft, gigt og sindets lidelser. Der uddeles årligt i alt 150.000 kr. Der kan kun søges i forbindelse med opslag. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Toyota-Fonden

Toyota-Fonden Fondens formål er 1. at kunne støtte medarbejdere, der er eller har været ansat i Toyota Danmark A/S i fondens ejerperiode heraf, eller sådannes pårørende og efterladte, 2. at kunne støtte og/eller virke for, at virksomheder, i hvilke fonden har interesse, drives efter sunde forretningsprincipper og 3. at yde støtte til samfundsmæssige og velgørende… Fortsæt læsning af Toyota-Fonden

Tømrermester H. V. Frederiksens Legat til minde om smedemester Peter Frederiksen og hustru af Vindinge

Tømrermester H. V. Frederiksens Legat til minde om smedemester Peter Frederiksen og hustru af Vindinge Halvdelen tilfalder gamle håndværksmestre, der har været smede, tømrere eller murere og har været medlemmer af Mesterforeningen for bygningshåndværkere i Gl. Roskilde Amt eller Gl. Roskilde Amts Smedemesterforening og halvdelen til slægtninge af H. V. Frederiksen, der måtte være ude… Fortsæt læsning af Tømrermester H. V. Frederiksens Legat til minde om smedemester Peter Frederiksen og hustru af Vindinge

Tipsmidlerne – pulje 4: Ungdomsformål

Tipsmidlerne – pulje 4: Ungdomsformål Puljens midler deles op i tre underliggende puljer: Driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte. For alle underpuljer gælder, at der ikke ydes tilskud til organisationer, hvis primære aktiviteter eller formål er: idrætslige, faglige, sygdomsbekæmpelse, varetagelse af patientinteresser, service eller fester og andet socialt samvær hvor aktiviteterne er uden videre formål. Driftstilskud gives… Fortsæt læsning af Tipsmidlerne – pulje 4: Ungdomsformål