Wexschall-Schram’s Kunstnerlegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wexschall-Schram´s Kunstnerlegat Støtte til værdigt trængende musikere, sangere og andre scenekunstnere, også afgåede. Yderligere oplysninger: Støtte ydes ikke til uddannelse, men fortrinsvis til ældre kunstnere. Se også:Silkeborg KunstnerlegatTheodor Alfred Christian von Irgens-Bergh og Hustru Fru Gisela, f. Frankls KunstnerlegatKunstnerlegat af 1973 til gavn og støtte for danske malere og billedhuggereStatens KunstfondAlma og William Wandahls Mindefond […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vordingborg Gymnasiums Legatforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vordingborg Gymnasiums Legatforening Foreningens formål er at støtte økonomisk vanskeligt stillede elever på eller fra Vordingborg Gymnasium og HF i deres uddannelsesforløb. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Se også:Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens LegatFælleslegat for værdigt trængende i Vordingborg KommuneOverretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt MøenFælleslegat for Uddannelsessøgende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vennerslund Familiefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vennerslund Familiefond Eje, bevare og administrere fondens aktiver og yde økonomisk støtte til Vennerslund gods, stifternes descendenter og disses ægtefæller samt land- og skovbrugsfaglig forskning. Se også:Fonden til sikring af Vennerslund GodsHofjægermester Jens baron Wedell-Neergaards FamiliefondGodsejer Tove og Børge Friis Thorsens FamiliefondBrahesborg FamiliefondRosenfeldt FamiliefondBorrebyfonden

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Valborg Hartings Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valborg Hartings Fond Støtte til unge under uddannelse til studierejser. Yderligere oplysninger: Fortrinsvis til unge fra Landbohøjskolen hvis mor er enke. Se også:Valborg J. Hartings FondEjnar og Valborg Hansens MindelegatGårdejer Kristen Bonde og Hustru Valborg Bondes mindelegatCand. theol. Nicolai Michelsen og Valborg Michelsen, født Hjorths FondCand. theol. Nicolai Michelsen og Valborg Michelsen, født Hjorth’ FondElly […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Valborg J. Hartings Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valborg J. Hartings Fond Støtte unges uddannelse/studierejser efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, idet der fortrinsvis tages sigte på støtte til børn af kvinder, der er blevet enker, til uddannelse gennem Landbohøjskolen i København. Ansøgning skal indeholde formål for ansøgning, curriculum vitae, økonomisk oversigt, CPR-nr. og bankkontonummer. Svar sendes kun til modtagere af legatet. Se også:Valborg Hartings […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Universitetsbogtrykker Frederik Hostrup-Schultz og hustrus Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Universitetsbogtrykker Frederik Hostrup-Schultz og hustrus Mindelegat Støtte til værdigt trængende, nuværende eller tidligere medarbejdere i I. H. Schultz Aktieselskab eller sådannes efterladte. Støtte til enker eller ugifte døtre af ejere af andre bogtrykkerier. Se også:Admiral A. C. Schultz og hustrus LegatHøjgaard & Schultz a/s’ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for StorebæltApoteker Hans Clausen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Unidanmark-fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Unidanmark-fonden Fondens formål er at yde støtte til studieophold i udlandet. Yderligere oplysninger: Studieopholdet skal understøtte de internationale aspekter af ansøgers erhverv, stilling eller uddannelse. Ansøger skal for at komme i betragtning modtage undervisning i udlandet i en sammenhængende periode af mindst 1 år/skoleår.Hvis det er en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, kan perioden […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ungdommens Studiefond, Kolding

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ungdommens Studiefond, Kolding Bevilges som legat til unge studerende under 25 år på en videregående uddannelse af mindst 3 års varighed, hvis forældre er hjemmehørende i Kolding. Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmeside. Se også:Ungdommens StudiefondErhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk SamlingslegatetUngdommens Studiefond, FredericiaForskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding)Fællesfond til fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for trængende præsteenker i Roskilde Stift

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for trængende præsteenker i Roskilde Stift Understøttelse af præsteenker i Roskilde Stift. Se også:Glahns LegatLegatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens StiftRoskilde Handelsstandsforenings UnderstøttelsesfondFiscus EcclesiasticusPastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerNascous Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat Til studierejser for yngre/ældre medlemmer af Dansk Brygmester Forening. Der uddeles årligt ca. 55.000 kr. Se også:Bryggeriforeningens LegatDansk Brygmester Forenings HjælpefondEtatsråd Georg Hermann Julius Ulrich og hustru Gyrithe Christine Margrethe, f. Kemps FamilielegatEtatsraad Georg Hermann Julius Ulrich og hustru Gyrithe Christine Margrethe, født Kemps FamilielegatFabrikant Ulrik Brinch og Hustru Marie […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges