Vordingborg Gymnasiums Legatforening

Vordingborg Gymnasiums Legatforening Foreningens formål er at støtte økonomisk vanskeligt stillede elever på eller fra Vordingborg Gymnasium og HF i deres uddannelsesforløb. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vennerslund Familiefond

Vennerslund Familiefond Eje, bevare og administrere fondens aktiver og yde økonomisk støtte til Vennerslund gods, stifternes descendenter og disses ægtefæller samt land- og skovbrugsfaglig forskning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Valborg J. Hartings Fond

Valborg J. Hartings Fond Støtte unges uddannelse/studierejser efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, idet der fortrinsvis tages sigte på støtte til børn af kvinder, der er blevet enker, til uddannelse gennem Landbohøjskolen i København. Ansøgning skal indeholde formål for ansøgning, curriculum vitae, økonomisk oversigt, CPR-nr. og bankkontonummer. Svar sendes kun til modtagere af legatet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Unidanmark-fonden

Unidanmark-fonden Fondens formål er at yde støtte til studieophold i udlandet. Yderligere oplysninger: Studieopholdet skal understøtte de internationale aspekter af ansøgers erhverv, stilling eller uddannelse. Ansøger skal for at komme i betragtning modtage undervisning i udlandet i en sammenhængende periode af mindst 1 år/skoleår.Hvis det er en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, kan perioden… Læs mere Unidanmark-fonden

Ungdommens Studiefond, Kolding

Ungdommens Studiefond, Kolding Bevilges som legat til unge studerende under 25 år på en videregående uddannelse af mindst 3 års varighed, hvis forældre er hjemmehørende i Kolding. Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmeside. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]