Viborg Handelsstandsforenings Jubilæumsfond

Viborg Handelsstandsforenings Jubilæumsfond Belønner personer, der er nært tilknyttet Viborg Handelsskole – gerne en elev – og som i skoleåret har ydet en særlig indsats. Der uddeles årligt ca. 3.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

VetFond

VetFond Til støtte for veterinær forskning og/eller undervisning. Der vil blive ydet støtte til videreuddannelse og forskningsprojekter. Ansøgning med beskrivelse af forskningsprojekt og/eller kursusplan. Der udloddes 10 portioner à ca. 10.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, projekter og lignende, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge. Støtten ydes fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Fonden… Læs mere Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S At yde bidrag til medarbejdere eller grupper af medarbejdere i Krüger A/S til studierejser af faglig og social art, til arrangementer af kulturel eller idrætslig karakter og til hermed ligestillede formål. Det tilsigtes hermed fortrinsvis at anvende fondens midler til dækning af udgifter, som ikke vil kunne afholdes af… Læs mere Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

Universitetet for Udlændinge i Perugias legater

Universitetet for Udlændinge i Perugias legater Legater til deltagelse i sommerkurser i italiensk sprog og kultur for italienskstuderende og andre, der studerer italienske forhold. Ved universitetet for udlændinge i Perugia. Yderligere oplysninger: Deltagelse i 4 ugers kurser i italiensk sprog og kultur i perioden juli – 15. december. Ikke til folk uden noget kendskab til… Læs mere Universitetet for Udlændinge i Perugias legater

Understøttelsesfonden under Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark inclusivdiverse legater

Understøttelsesfonden under Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark inclusivdiverse legater Økonomisk understøttelse til værdigt trængende textilhandlere, disses enker eller børn under 21 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole Støtter: a) enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede, b) ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af forældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk støtte. Det må… Læs mere Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken Støtter a) enker efter præster i folkekirken, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillet, eller som har behov for midlertidig økonomisk bistand. b) børn af præster i folkekirken, når den af forældrene, der er præst, er død, og børnene har behov for… Læs mere Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken