Viggo Skyum Kierkegård og hustru Thyra Kierkegårds Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo Skyum Kierkegård og hustru Thyra Kierkegårds Mindelegat Til undervisningsformål i u-lande for mennesker, der bor i u-lande. Se også:Skyum-Hørdum Sognes Fond for Kulturelle og Almenvelgørende FormålKarl Viggo Petersens MindelegatViggo og Gulnare Jørgensens MindelegatViggo Jarls MindelegatStatsaut. el-installatør Svend Viggo Berendt og hustru Aase Berendt, født Christoffersens MindelegatIngeborg og Viggo Eskesens Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viggo Triers Rejselegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo Triers Rejselegat Rejseunderstøttelse for lærere ved den højere almenskole. Yderligere oplysninger: Legatet annonceres i ¯Folkeskolen® og ¯Gymnasieskolen®. Se også:Grosserer Erik Triers FondIngeborg og Viggo Eskesens MindelegatKarl Viggo Petersens MindelegatFrøken Marie Hansens og Architekt Friherre Theophilos Hansens RejselegatBoghandlermedhjælperforeningens Rejselegat for yngre medhjælpereEjvind Dambergs Rejselegat af 2. juni 1981

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viborg Handelsstandsforenings Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viborg Handelsstandsforenings Jubilæumsfond Belønner personer, der er nært tilknyttet Viborg Handelsskole – gerne en elev – og som i skoleåret har ydet en særlig indsats. Der uddeles årligt ca. 3.000 kr. Se også:Graasten Handelsstandsforenings Jubilæumsfond af 1959Viborg Stifts Legat for personer i vanskelige økonomiske kår i Viborg byViborg Amts PatientfondViborg Sygehus’ Legat for SygeplejerskerViborg Katedralskoles […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


VetFond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

VetFond Til støtte for veterinær forskning og/eller undervisning. Der vil blive ydet støtte til videreuddannelse og forskningsprojekter. Ansøgning med beskrivelse af forskningsprojekt og/eller kursusplan. Der udloddes 10 portioner à ca. 10.000 kr. Se også:Holger og Ruth Hesses MindefondKaren A. Tolstrups FondStudiefonden for Studerende ved Den Kgl. Veterinær- og LandbohøjskoleArv efter Povl Rasmus SchmidtReservelægefondenMidler til fælles […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, projekter og lignende, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge. Støtten ydes fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Fonden […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S At yde bidrag til medarbejdere eller grupper af medarbejdere i Krüger A/S til studierejser af faglig og social art, til arrangementer af kulturel eller idrætslig karakter og til hermed ligestillede formål. Det tilsigtes hermed fortrinsvis at anvende fondens midler til dækning af udgifter, som ikke vil kunne afholdes af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Universitetet for Udlændinge i Perugias legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Universitetet for Udlændinge i Perugias legater Legater til deltagelse i sommerkurser i italiensk sprog og kultur for italienskstuderende og andre, der studerer italienske forhold. Ved universitetet for udlændinge i Perugia. Yderligere oplysninger: Deltagelse i 4 ugers kurser i italiensk sprog og kultur i perioden juli – 15. december. Ikke til folk uden noget kendskab til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden under Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark inclusivdiverse legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden under Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark inclusivdiverse legater Økonomisk understøttelse til værdigt trængende textilhandlere, disses enker eller børn under 21 år. Se også:Understøttelsesfonden under Textilhandlerforeningen for KøbenhavnDen Selvejende Institution ‘Godset’Axel Nielsen og hustrus LegatHFK’s understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for KøbenhavnUnderstøttelsesfonden for værdige og trængende formænd og disses enkerUnderstøttelsesfonden for Duzaine-Hansen A/S

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole Støtter: a) enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede, b) ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af forældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk støtte. Det må […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken Støtter a) enker efter præster i folkekirken, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillet, eller som har behov for midlertidig økonomisk bistand. b) børn af præster i folkekirken, når den af forældrene, der er præst, er død, og børnene har behov for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges