Legater med ansøgningsfrist i november

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award Støtte til kvinder, der forsker på rumrelaterede områder såsom astrofysik, astronomi, datakommunikation, fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab Yderligere oplysninger: Fonden kan søges af kvinder, der har afsluttet studierne og har uddannelse på mindst bachelor-niveau Se også:Amelia Earhart Fellowship AwardA. F. U. W. Queensland Freda Bage FellowshipThe Sasakawa International Fellowship […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wibes Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wibes Legat A) Til syersker eller fhv. syersker på gr. af sygdom eller alderdom. B) Til etablering eller drift af syvirksomhed. Ansøgningsskema mod frankeret svarkuvert. Der uddeles ca. 20.000 kr. Se også:Grosserer Ch. Winther Christensens Legat for syerskerParticulier Sophus Wibe og hustru Emilie Wibe, født Svanekiærs LegatLundsmarks FamilielegatGrosserer H. J. Lassen og Hustrus FideikommislegatGrosserer Julius […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Warmings Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Warmings Legat Legatet uddeles til faderløse ugifte døtre af lærere og til enker efter lærere, der har været ansat i folkeskolen i Fyns amtskommune. Ansøgere med hjemsted i det tidligere Odense amt skal foretrækkes. Ved uddelingen gives ugifte døtre af lærere en fortrinsstilling til 85% af legatets afkast. Legatet uddeles hvert år efter ansøgning i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ville Heise Boliglegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ville Heise Boliglegat Legatets årlige nettoindtægt efter henlæggelser uddeles efter ansøgning i passende portioner til institutioner eller stiftelser med boliger for enlige kvinder med det formål at forbedre boligforholdene for beboerne, herunder nedbringe boligomkostningerne for disse. Se også:Ville Heises LegatLoge Nr. 15 Odin I.O.O.F.’s BoliglegatMeta Marie Frederikke Thomsen, født Thrane’s LegatFriboligens boliglegatEbba Gregersen og Maleren […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viggo Brøndal og hustrus legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo Brøndal og hustrus legat Støtte af unge sprogvidenskabsfolk (på kandidat- og ph.d.niveau) fortrinsvis med fransk som hovedfag eller med almen lingvistik som interesse og med udpræget videnskabelig tilbøjelighed til fortsat studium af sprogvidenskab. Yderligere oplysninger: Der kan eksempelvis ydes støtte til forskningsrejser, publicering eller andet tilsvarende formål til fremme af forskningen. Ansøgninger skal rumme […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Victor Petersen og Hustrus Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Victor Petersen og Hustrus Legat Understøttelse til trængende personer, der har haft deres levebrød som markedsrejsende, været tilknyttet cirkus, omrejsende forlystelsesselskaber eller lignende virksomhed. I første række tænkes på gøglere, tryllekunstnere, musikere, artister og lignende. Også personer, der har været knyttet til faste etablissementer kan komme i betragtning. Samlet årlig uddeling ca. 30.000 kr. Ansøgningsfrist […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Velgjørenhedsselskabet i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Velgjørenhedsselskabet i Århus Understøttelse af værdigt trængende bosat i det gamle Århus byområde. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. Se også:Fælleslegat af 1979 for værdigt trængende i Århus KommuneVor Frue Kloster i Århusrhus Bagerlaugs FællesfondIngeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, ÅrhusJubilæumsfonden for Handelshøjskolen i ÅrhusKonfekturehandler frk. Ellen Nielsens Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Valdemar Schmidts Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valdemar Schmidts Mindelegat Til legatstifterens forældres efterkommere til uddannelse og til efterkommeres enker som er værdige og trænger til hjælp. Begrundet skriftlig ansøgning med angivelse af cpr. nr. indsendes. Se også:Augusta Schmidts MindelegatDirektør Henrik Valdemar Pades FamilielegatLeonard Schmidts FamilielegatInstallatør af Haderslev, Valdemar Christensens MindelegatValdemar Børgesens MindelegatSagfører Valdemar Beck og hustru Marie Beck, født Thiedemanns Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Våbensted Brugsforenings Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Våbensted Brugsforenings Fond Støtte idrætslige, kulturelle og andre almenvelgørende formål i Våbensted og Engestofte sogn. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. Se også:Bjerndrup Brugsforenings Fondstrup Fonden Østrup Brugsforenings StøttefondSkyum-Hørdum Sognes Fond for Kulturelle og Almenvelgørende FormålHenrik Bagger Sørensen og Anna Sørensen’s Fond for almenvelgørende formålMarselisløbfondenSparekassen Bikuben i Grauballe’s Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Unidanmark-fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Unidanmark-fonden Fondens formål er at yde støtte til studieophold i udlandet. Yderligere oplysninger: Studieopholdet skal understøtte de internationale aspekter af ansøgers erhverv, stilling eller uddannelse. Ansøger skal for at komme i betragtning modtage undervisning i udlandet i en sammenhængende periode af mindst 1 år/skoleår.Hvis det er en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, kan perioden […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges