Zoneterapifonden af 1. januar 1984

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Zoneterapifonden af 1. januar 1984 Yder tilskud til mindrebemidlede personer, der i behandlingsøjemed ønsker zoneterapeutisk behandling hos en eksamineret zoneterapeut, der er organiseret medlem af FDZ. Se også:SIF’s Jubilæumsfond af 1984Den Selvejende Institution Quieto af 1984Fonden af 27.10.1984Fonden af 29/12 1984Fonden af 31/12 1984Fonden af 30/12 1984

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Youth for Understanding Rejsehjælp

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Youth for Understanding Rejsehjælp Youth for Understanding (YFU) i Danmark arrangerer international ungdomsudveksling for 15 til 18 årige danske skoleelever til fire kontinenter. 150 danskere tager hvert år med YFU på et års udveksling. De bor hos en familie og går i skole. YFUs fond tildeles efter en individuel vurdering baseret på forældrenes indkomst. Der […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


ZBCs Udviklingsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

ZBCs Udviklingsfond Støtte til undervisningsmæssige foranstaltninger, der er knyttet til EUC Ringsted. Se også:Ringsted-Sorø Handelsskoles UdviklingsfondSlagelse Handelsskoles UdviklingsfondPraktiserende Lægers Uddannelses- og UdviklingsfondErhvervsskolen Hamlet’s UdviklingsfondLandtransportskolens UdviklingsfondKulturministeriets Udviklingsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


WWF Verdensnaturfonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William O. Berntsens Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William O. Berntsens Fond William O. Berntsens Fonden kan efter sit formål ydes støtte til forskning inden for dansk land- og skovbrug, herunder i forbindelse med miljøgenopretning, samt til fredede bygninger på danske gårde. Vejledning i udformning af ansøgning findes på hjemmesiden. Fonden kan kun søges efter indkaldelse i dagspressen og/eller BYFO-bladet. Se også:William S. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William & Anna Ever’s Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William & Anna Ever´s Legat Legatet yder støtte fortrinsvis til understøttelse og uddannelse af ubemidlede unge handelsmænd efter administrators bestemmelser. Legatet er under nedlæggelse. Se også:William og Anna Evers LegatWilliam O. Berntsens FondWilliam og Thea Boysens LegatEline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i VejleAgent og Grosserer Rasmus William Brøndums LegatEkspeditionssekretær, cand. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilhelm og Beb Tegners Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm og Beb Tegners Legat Yde støtte til enkeltpersoner, der ikke mest naturligt henvises til den stadig stigende bistand fra det offentlige. Se også:Billedhugger Rudolph Tegner og Hustru Elna Tegners LegatEtatsraad Wilhelm Petersen og hustrus LegatWilhelm Hansen FondenHvidgarver Wilhelm Klenow og hustru Sophie Marie Klenow, født Engels Legat for ArbejdereGrosserer Svend Stæhrs Mindelegat for hans […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wiik Agentur A/S & Wiik & Co. A/S’s Sociale Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wiik Agentur A/S & Wiik & Co. A/S´s Sociale Fond Betrygge og forbedre kårene for ansatte i Wiik & Co. A/S & Wiik Agentur A/S og eventuelt disses pårørende. Se også:Spadille ApS Sociale FondNovopan Træindustri A/S’ Sociale FondSchur Pack Denmark a/s’ Syge- og HjælpefondHøjgaard & Schultz a/s’ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges