William og Anna Evers Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Anna Evers Legat Se også:William & Hugo Evers FondWilliam & Anna Ever’s LegatGeneralkonsul Hugo Evers LegatWilliam O. Berntsens FondHelsingborgfirmaet Evers & Co.s Fond for svenske videnskabsmænds studier i DanmarkAgent og Grosserer Rasmus William Brøndums Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William & Hugo Evers Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat Til værdige trængende – fortrisvis enlige og svage sønner og døtre af officerer, militærlæger eller andre læger, statstjenestemænd, tjenestemænd i stor København eller advokater. Til værdige trængende ældre kvinder i øvrigt navlig sådanne som har behov for støtte til højere uddannelse. Yderligere […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wibes Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wibes Legat A) Til syersker eller fhv. syersker på gr. af sygdom eller alderdom. B) Til etablering eller drift af syvirksomhed. Ansøgningsskema mod frankeret svarkuvert. Der uddeles ca. 20.000 kr. Se også:Grosserer Ch. Winther Christensens Legat for syerskerParticulier Sophus Wibe og hustru Emilie Wibe, født Svanekiærs LegatLundsmarks FamilielegatGrosserer H. J. Lassen og Hustrus FideikommislegatGrosserer Julius […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wenbo Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wenbo Fonden Formålet er at yde økonomisk støtte til medarbejdere eller andre tilknyttet Danish Crown til uddannelse, skoleophold, kurser. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medarbejdere ansat ved Danish Crown. Se også:Svineavlsfonden 7. distriktThe Anglo-Danish SocietyThe Danish Commercial College Trust FoundationSiemens MedarbejderfondFeriefond for CSC Danmark A/S MedarbejdereFonden for Medarbejdere hos Hindsgaul Mannequins A/S

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


von Vettes Lånelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

von Vettes Lånelegat Yde lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i Gråsten – Adsbøl kirkesogne. Yderligere oplysninger: Der kan indgives skriftlig ansøgning op til uddelingstidspunktet. Se også:V. Vettes LånelegatAnna Bothilde og Peter Thaysens MindelegatModehandlerinde af Gråsten frøken Amanda Broders’ LegatH. C. Hansens MindelegaterFond til Fordel for Ubemidlede Kvinder […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vojens Handels- og Industriforenings Jubilæumslegat af 1957

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vojens Handels- og Industriforenings Jubilæumslegat af 1957 Stipendier til videreuddannelse af lærlinge, der har udstået deres læretid hos en af Vojens Handels/Håndværkerforenings medlemmer. Se også:Vojens Handels- og Industriforenings JubilæumslegatHøng Håndværker-, Handels- og Industriforenings JubilæumsfondThisted Handels- og Industriforenings og EUC Nordvests LegatfondThisted Handels- og Industriforenings og Nordvestjysk Handelsgymnasiums LegatfondLangelands Håndværker- & Industriforenings LegatHandels- og virksomhedsforeningen Frederiks […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vognfabrikant S.C.W. Knudsens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vognfabrikant S.C.W. Knudsens Legat Opstart af egen håndværkervirksomhed. Hjælp til kvindelige tjenende over 50 år og til velgørende selskaber. Se også:Rasmus Knudsens LegatLandsretssagfører Rich. Knudsens LegatFrøken Maren Jensine Knudsens LegatCarl Flach & A. Knudsens Garverier A/S’ Pensionsfond IICarl Flach & A. Knudsens Garverier A/S’s UnderstøttelsesfondRigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


VLT-Medarbejderfonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

VLT-Medarbejderfonden Støtte til ansatte og tidligere ansatte medarbejdere og disses nærmeste pårørende. Kollegialt samvær. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at forbedre kårene for de til enhver tid ansatte i VLT A/S og for tidligere ansatte. Fonden kan derfor yde støtte til ansatte VLT-medarbejdere. Envidere kan fonden om fornødent yde støtte til tidligere ansatte i VLT […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges