William & Hugo Evers Fond

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation… Fortsæt læsning af William & Hugo Evers Fond

Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat

Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat Til værdige trængende – fortrisvis enlige og svage sønner og døtre af officerer, militærlæger eller andre læger, statstjenestemænd, tjenestemænd i stor København eller advokater. Til værdige trængende ældre kvinder i øvrigt navlig sådanne som har behov for støtte til højere uddannelse. Yderligere… Fortsæt læsning af Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat

VLT-Medarbejderfonden

VLT-Medarbejderfonden Støtte til ansatte og tidligere ansatte medarbejdere og disses nærmeste pårørende. Kollegialt samvær. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at forbedre kårene for de til enhver tid ansatte i VLT A/S og for tidligere ansatte. Fonden kan derfor yde støtte til ansatte VLT-medarbejdere. Envidere kan fonden om fornødent yde støtte til tidligere ansatte i VLT… Fortsæt læsning af VLT-Medarbejderfonden