Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award Støtte til kvinder, der forsker på rumrelaterede områder såsom astrofysik, astronomi, datakommunikation, fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab Yderligere oplysninger: Fonden kan søges af kvinder, der har afsluttet studierne og har uddannelse på mindst bachelor-niveau [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

William & Hugo Evers Fond

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation… Læs mere William & Hugo Evers Fond

VLT-Medarbejderfonden

VLT-Medarbejderfonden Støtte til ansatte og tidligere ansatte medarbejdere og disses nærmeste pårørende. Kollegialt samvær. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at forbedre kårene for de til enhver tid ansatte i VLT A/S og for tidligere ansatte. Fonden kan derfor yde støtte til ansatte VLT-medarbejdere. Envidere kan fonden om fornødent yde støtte til tidligere ansatte i VLT… Læs mere VLT-Medarbejderfonden