Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award Støtte til kvinder, der forsker på rumrelaterede områder såsom astrofysik, astronomi, datakommunikation, fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab Yderligere oplysninger: Fonden kan søges af kvinder, der har afsluttet studierne og har uddannelse på mindst bachelor-niveau Se også:Amelia Earhart Fellowship AwardA. F. U. W. Queensland Freda Bage FellowshipThe Sasakawa International Fellowship […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Yamanouchis Dermatologilegat, Rejselegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Yamanouchis Dermatologilegat, Rejselegat Støtte til danske dermatologers deltagelse i udenlandske kongresser og møder. Legatet kan søges af alle medlemmer af Dansk Dermatologisk Selskab. Yderligere oplysninger: Ansøgning i 4 eksemplarer. Se også:Ciba Danmarks Rejselegat for videreuddannelse i EpilepsiAstellas rejselegat for yngre dermatologerAstra Danmark’s Rejselegat for Danske KardiologerDermalogs rejselegatGroupmedica legatetAstra Danmarks Rejselegat for Danske Gastroenterologer

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Willy og Ingeborg Reinhards Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Willy og Ingeborg Reinhards Fond Se også:Willy Naumann’s MindelegatIngeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth Møllers FondIngeborg Erlangs FondFanny Miranda og Willy Rottbøll Rokbølls FondIngeborg og Frede Skovs Fond til Landsforeningen LEVGrosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond)

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Willy Naumann’s Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Willy Naumann´s Mindelegat Legat til Dagmar Strecker for livstid. Herefter legat for halvdelen til Det Tekniske Selskabs Skole i København og for den resterende del til efterkommere af Marie-Jeanne Alphonsine Naumann. Se også:Dansk Sløjdforenings Legat til fremme af sløjden i DanmarkMurermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru, Dorthea Marie Nielsen, født Goldbecks Legat ved Horsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William O. Berntsens Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William O. Berntsens Fond William O. Berntsens Fonden kan efter sit formål ydes støtte til forskning inden for dansk land- og skovbrug, herunder i forbindelse med miljøgenopretning, samt til fredede bygninger på danske gårde. Vejledning i udformning af ansøgning findes på hjemmesiden. Fonden kan kun søges efter indkaldelse i dagspressen og/eller BYFO-bladet. Se også:William S. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William & Hugo Evers Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Warwara Larsens Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Warwara Larsens Fond Se også:Fru Warwara Larsens Fond til hjælp til scleroseramte og til bekæmpelse af sclerosenWarwara Larsens LegatFru Eli Larsens, født Gjerstrup, og hendes ægtefælle, direktør, cand. jur. Egon Larsens FondPoul Rue Larsens FondTorben Larsens FondFrk. Karen Larsens Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Welanderhjemmenes Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Welanderhjemmenes Fond Yder støtte til videnskabelige og sociale arbejder vedrørende alvorlige medfødte sygdomme og defekter hos børn samt til pleje og oplæring af børn med medfødte lidelser. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr. Se også:Forskningsfonden vedrørende medfødte sygdommeForskningsfonden vedrørende medfødte sygdomme under VanførefondenPianistinden frk. Else Schultz’s LegatDiakonissestiftelsens TrivselsfondFiladelfias Videnskabelige FondInge og Skjold Burnes Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges