Ville Heise Boliglegat

Ville Heise Boliglegat Legatets årlige nettoindtægt efter henlæggelser uddeles efter ansøgning i passende portioner til institutioner eller stiftelser med boliger for enlige kvinder med det formål at forbedre boligforholdene for beboerne, herunder nedbringe boligomkostningerne for disse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vemmetofte Kloster

Vemmetofte Kloster Yder bolig til kvinder og mænd – enlige eller ægtepar, der har dansk indfødsret. Det er en betingelse for optagelse i klostret, at vedkommende ikke behøver personlig bistand i sin daglige tilværelse. Endvidere støtte til forskning og undervisning samt til visse almennyttige og velgørende formål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]