Vinhandler v. Bach Hansen og hustrus Lånefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vinhandler v. Bach Hansen og hustrus Lånefond Ved udlån, kaution eller på anden måde at yde bistand til etablering, overtagelse, ombytning, modernisering etc. af erhvervsvirkosmehder med eller uden fast ejendom indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Se også:Det Kongelige Teaters LånefondVinhandler Marinus Lytjens og hustrus LegatPreben Hansens Legat til minde om Hans forældre Hotelejer Th. Hansen og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ville Heise Boliglegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ville Heise Boliglegat Legatets årlige nettoindtægt efter henlæggelser uddeles efter ansøgning i passende portioner til institutioner eller stiftelser med boliger for enlige kvinder med det formål at forbedre boligforholdene for beboerne, herunder nedbringe boligomkostningerne for disse. Se også:Ville Heises LegatLoge Nr. 15 Odin I.O.O.F.’s BoliglegatMeta Marie Frederikke Thomsen, født Thrane’s LegatFriboligens boliglegatEbba Gregersen og Maleren […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viborg Gråbrødre Kloster

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viborg Gråbrødre Kloster At yde bolig til trængende hjemmehørende i Viborg stift Yderligere oplysninger: 9 pladser efter modernisering i 1976. Se også:Odense Gråbrødre KlosterBiskop Axel Malmstrøm og Hustrus Legat for Præster i Viborg StiftViborg Stifts Legat for præsteægtefællers børn og enker/enkemænd efter præster iViborg StiftViborg StiftsfondViborg Stifts Legat for personer i vanskelige økonomiske kår i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vemmetofte Kloster

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vemmetofte Kloster Yder bolig til kvinder og mænd – enlige eller ægtepar, der har dansk indfødsret. Det er en betingelse for optagelse i klostret, at vedkommende ikke behøver personlig bistand i sin daglige tilværelse. Endvidere støtte til forskning og undervisning samt til visse almennyttige og velgørende formål. Se også:Støvringgaard KlosterRoskilde Kloster, Den Skeel-Iuel-Brahe’ske StiftelseRanders KlosterNykøbing […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vejle Handelsstands Understøttelsesfonds Byggefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vejle Handelsstands Understøttelsesfonds Byggefond Der ydes til bolig til et eller flere nuværende eller tidligere medlemmer af understøttelsesfonden, disses enker eller ugifte døtre. Se også:Vejle Handelsstands UnderstøttelsesfondAalborg Skipperforenings ByggefondValby Handelsforenings ByggefondVejle KøbmandsstiftelseH. Chr. Petersen og hustrus Legat for værdige og trængende medlemmer af handelsstanden i Odense og VejleMaja Christiansens Legat til fordel for Københavns Handelsstands […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Valby Handelsforenings Byggefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valby Handelsforenings Byggefond At leje ledige lejligheder i fondens ejendom ud til medlemmer af Valby Handelsforening og til hel eller delvis fribolig. Se også:Sundbyernes Handelsforenings FondNørrebros Handelsforenings Stiftelse og UnderstøttelsesfondValby Skoles FondSøllerød Kommunes Handelsforenings UnderstøttelsesfondValby Haandværker og Industriforenings UddannelsesfondV.O.C. Fonden

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Værtshusholder Gudmann Nielsens Mindelegat Slagelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Værtshusholder Gudmann Nielsens Mindelegat Slagelse Se også:Olga Thorgils Legat for enlige kvinder i Slagelse KommuneFælleslegatet for værdigt trængende i Slagelse KommuneSlagelse Gymnasiums LegatfondFælleslegatet for uddannelsessøgende i Slagelse kommuneSlagelse Handelsstandsforenings Stiftelses FondFrøken Marie Kruses Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden Yder hel eller delvis fribolig til ældre medlemmer eller deres enker, eller understøttelse af ældre medlemmer eller deres enker. Se også:Understøttelsesfonden AUnderstøttelsesfonden for Duzaine-Hansen A/SAmtslæge Kaj Ingbøl og hustrus MindelegatUnderstøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens TobaksfabrikerIndustri- og Haandværkerforeningen for Næstved og Omegn understøttelsesfondenEl-Branchens Leverandørforening, FAFGE Understøttelsesfonden

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges