WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og… Fortsæt læsning af WWF Verdensnaturfonden

Wilhelm Hansen Fonden

Wilhelm Hansen Fonden Der uddeles legater til støtte for musik, dans og teater – fortrinsvis dansk. Legater kan søges af enkeltpersoner eller grupper. Bestyrelsen kan desuden yde støtte på eget initiativ. Der ydes ikke støtte til amatørforeninger og -kor samt til udgivelse af bøger, videoer, film, noder, CD´er eller indkøb af inventar og instrumenter. Ansøgning… Fortsæt læsning af Wilhelm Hansen Fonden

Weyse Fonden

Weyse Fonden Fremme kendskabet til dansk guldaldermusik gennem støtte til opførelser, nodeudgivelser, bogudgivelser og musikalske værkfortegnelser samt indspilning af musik af C. E. F. Weyse og dennes samtidige. Fonden kan desuden støtte lignende projekter vedrørende bredere områder af dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. I første række… Fortsæt læsning af Weyse Fonden

Vorbasse Fonden

Vorbasse Fonden Fondens formål er at støtte personer, institutioner og foreninger, der udfører et almennyttigt og folkeligt arbejde på kulturelt grundlag i Vorbasse gamle sogn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur

Vorbassefonden

Vorbassefonden At støtte personer, institutioner og foreninger, der udfører et almennyttigt og folkeligt arbejde på kulturelt grundlag i Vorbasse gl. sogn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur

VLT-Fonden

VLT-Fonden At forbedre kårene for de til enhver tid ansatte og tidligere ansatte i VTL A/S. Støtte til ansatte i VLT og til tidligere ansatte, forudsat disse har en ansættelsestid på sammenlagt mindst 2 år. De ovenfornævntes pårørende kan også komme i betragtning. Endvidere tilskud til kollegiale samvær, f.eks. selskabeligt samvær, teateraftener, udflugter og lignende.… Fortsæt læsning af VLT-Fonden

Villum Fonden

Villum Fonden Fonden støtter især forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab. Støtte gives grundforskning og kan dække løn, drift og anskaffelse af større apparatur til forskningsformål, specielt hvis der er tale om frontforskning. Fondens gæsteforskerprogram giver danske forskningsinstitutioner mulighed at tiltrække førende udenlandske forskere i en kortere periode, Desuden finansieres et… Fortsæt læsning af Villum Fonden