WWF Verdensnaturfonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilhelm Hansen Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm Hansen Fonden Der uddeles legater til støtte for musik, dans og teater – fortrinsvis dansk. Legater kan søges af enkeltpersoner eller grupper. Bestyrelsen kan desuden yde støtte på eget initiativ. Der ydes ikke støtte til amatørforeninger og -kor samt til udgivelse af bøger, videoer, film, noder, CD´er eller indkøb af inventar og instrumenter. Ansøgning […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wexschall-Schram’s Kunstnerlegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wexschall-Schram´s Kunstnerlegat Støtte til værdigt trængende musikere, sangere og andre scenekunstnere, også afgåede. Yderligere oplysninger: Støtte ydes ikke til uddannelse, men fortrinsvis til ældre kunstnere. Se også:Silkeborg KunstnerlegatTheodor Alfred Christian von Irgens-Bergh og Hustru Fru Gisela, f. Frankls KunstnerlegatKunstnerlegat af 1973 til gavn og støtte for danske malere og billedhuggereStatens KunstfondAlma og William Wandahls Mindefond […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Weyse Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Weyse Fonden Fremme kendskabet til dansk guldaldermusik gennem støtte til opførelser, nodeudgivelser, bogudgivelser og musikalske værkfortegnelser samt indspilning af musik af C. E. F. Weyse og dennes samtidige. Fonden kan desuden støtte lignende projekter vedrørende bredere områder af dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. I første række […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond Legater gives navnlig til formål indenfor transport (forskning og (efter)uddannelse af chauffører) samt til færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger. Se også:E. H. Rasmussens FondL. Chr. Rasmussen og Mette Rasmussens FondJohs. Rasmussens Studiefond til fordel for EUD-elever ved LandtransportskolenIrma og Jørgen Rasmussens FondCyklesmed R.N. Rasmussen, hustru Karoline Rasmussen & Søn Aksel […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


VLT-Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

VLT-Fonden At forbedre kårene for de til enhver tid ansatte og tidligere ansatte i VTL A/S. Støtte til ansatte i VLT og til tidligere ansatte, forudsat disse har en ansættelsestid på sammenlagt mindst 2 år. De ovenfornævntes pårørende kan også komme i betragtning. Endvidere tilskud til kollegiale samvær, f.eks. selskabeligt samvær, teateraftener, udflugter og lignende. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Violinisten Julie Friisholms Mindefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Violinisten Julie Friisholms Mindefond Se også:Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og Hustru Julie Rasmine Olsens MindefondSkolebestyrerinde frøken Julie Sørensens Legat til fordel for trængende PrivatlærerinderKaren Julie Marie Arborgs LegatOverretssagfører Henrik Stæhr og hustru Julie, født Vilstrups LånefondEbba Julie Thomsen, født von Lilienskjolds LegatSkolebestyrerinde frøken Julie Sørensens Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Villum Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Villum Fonden Fonden støtter især forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab. Støtte gives grundforskning og kan dække løn, drift og anskaffelse af større apparatur til forskningsformål, specielt hvis der er tale om frontforskning. Fondens gæsteforskerprogram giver danske forskningsinstitutioner mulighed at tiltrække førende udenlandske forskere i en kortere periode, Desuden finansieres et […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges