Viby Støtteforenings Aktivitetsfond (VSA)

Viby Støtteforenings Aktivitetsfond (VSA) Fondens formål er at styrke Viby Idrætsforenings ungdomsarbejde. Dette sker på den måde og iden for, det besluttes af den til enhver tid siddende fondsbestyrelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat

Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat Uddele renten af legatkapitalen til kulturelle og idrætslige formål eller til hjælp til uddannelse eller til etablering af rentefri lån. Yderligere oplysninger: Legatet kan alene søges af unge mennesker fra de områder hvor sparekassen havde sit virke. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S At yde bidrag til medarbejdere eller grupper af medarbejdere i Krüger A/S til studierejser af faglig og social art, til arrangementer af kulturel eller idrætslig karakter og til hermed ligestillede formål. Det tilsigtes hermed fortrinsvis at anvende fondens midler til dækning af udgifter, som ikke vil kunne afholdes af… Fortsæt læsning af Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

VBS Spareforenings Fond

VBS Spareforenings Fond Fondens formål er at fordele fondens årlige nettoindtægt og evt. disponible beløb, der måtte være overført fra forrige år til støtte for Vejgaard Boldspilklubs ungdom [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur, Sport

Unibank Hellerups Jubilæumsfond

Unibank Hellerups Jubilæumsfond Fondens formål er at yde støtte til ungdoms- og foreningsarbejde i Gentofte kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur, Sport

Tuborgfondet

Tuborgfondet Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til enkeltpersoner, selskaber og lignende i tilfælde, hvor det drejer sig om privat hjælp eller støtte til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i… Fortsæt læsning af Tuborgfondet