Zonta Studiefond for yngre kvinder

Zonta Studiefond for yngre kvinder Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) indenfor sundhedsvæsenet. Fonden tilgodeser udelukkende ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig indenfor eget faglige interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke. Der kan søges om økonomisk støtte på op til 40.000 kr.… Læs mere Zonta Studiefond for yngre kvinder

William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond

William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond Støtte til danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed ved højere uddannelsesinstitutioner til studier udelukkende i USA og Danmark. Der ydes ikke støtte til praktikophold, skole- og værtsfamilieophold. Begrænsede midler. Kun de, der er blevet tildelt legater, vil få svar på ansøgningen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

William & Hugo Evers Fond

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation… Læs mere William & Hugo Evers Fond

Vinhandlerforeningen for Danmarks Rejse- og Uddannelsesfond

Vinhandlerforeningen for Danmarks Rejse- og Uddannelsesfond Yder økonomisk bistand til studierejser og anden uddannelse for personer, som er beskæftiget indenfor vinbranchen og som ønsker at dygtiggøre sig med henblik på en fortsat beskæftigelse i vinbranchen. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vingaardens Legat

Vingaardens Legat Rejselegat for handelsstuderende. Yderligere oplysninger: Der kan primært søges om støtte til ophold i europæiske lande af mindst 3 mdr. varighed. Ansøgeren skla dokumentere ophold i udlandet, førend eventuel legatportion uddeles. Der ydes primært støtte til unge under 25 år, der ønsker at videre uddanne sig indenfor vinbranchen samt hotel- og restaurationssektoren. Der… Læs mere Vingaardens Legat

Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning

Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning Legatets formål er at fremme religionspsykologisk forskning ved at yde tilskud til danske og nordiske forskeres studier i ind- og udland samt yde støtte til udgivelse og oversættelse af religionspsykologiske afhandlinger. Yderligere oplysninger: Fondet virker for fremme af den nordiske religionspsykologiske forskning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vilhelm Kiers Fond af 1944, 1952 og 1962

Vilhelm Kiers Fond af 1944, 1952 og 1962 Støtte almindelige velgørende, kulturelle og samfundsnyttige formål i Århus kommune. Støtte tidligere ansatte i Brødrene Kier A/S samt børn og børnebørn af overretssagfører Chr. Kier. Desuden ejer fonden en studielejlighed i London, hvor ophold i 6 måneder kan søges af handelsstuderende fra Århusområdet og studerende fra de… Læs mere Vilhelm Kiers Fond af 1944, 1952 og 1962

Vilhelm Christiansens Fond

Vilhelm Christiansens Fond Yder støtte til længerevarende uddannelser i udlandet og ansøgninger indsendes gennem Niels Brocks Handelsskole, Handelshøjskolerne i København og Århus samt for så vidt angår ansatte i Vilhelm Christiansen A/S eller dets tilknyttede selskaber, gennem Vilhelm Christiansen A/S. Ansøgerne skal indstilles til legatet af ovennævnte institutioner. Ansøgningsfrister og uddelingstidspunkt meddeles ved opslag i… Læs mere Vilhelm Christiansens Fond