WWF Verdensnaturfonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Yamanouchis Dermatologilegat, Rejselegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Yamanouchis Dermatologilegat, Rejselegat Støtte til danske dermatologers deltagelse i udenlandske kongresser og møder. Legatet kan søges af alle medlemmer af Dansk Dermatologisk Selskab. Yderligere oplysninger: Ansøgning i 4 eksemplarer. Se også:Ciba Danmarks Rejselegat for videreuddannelse i EpilepsiAstellas rejselegat for yngre dermatologerAstra Danmark’s Rejselegat for Danske KardiologerDermalogs rejselegatGroupmedica legatetAstra Danmarks Rejselegat for Danske Gastroenterologer

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wm. Tofte Family Foundation

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wm. Tofte Family Foundation Se også:Alfred Benzons FondFabrikant H. V. Christensen og Hustrus MindelegatAAUN Educational FoundationFabrikant H. V Christensen og hustrus mindelegat til fordel for dyrlæge af Stubbekøbing Peter Toftes børnLEO Fondet (LEO Foundation)Dr. Peter Manniche Foundation

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Witts og Lykkes Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Witts og Lykkes Fond Yder støtte til unge, flittige og dygtige uddannelsessøgende, der stammer fra Graasten kommune, idet dog flittige og dygtige lærerstuderende skal være fortrinsberettigede. Yder støtte til unge, flittige og dygtige uddannelsessøgende, der stammer fra Graasten Kommune, og som er under videreuddannelse. Ansøgning skal bilægges kopi af eksamensbeviser og oplysning om økonomiske forhold. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Winthers Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Winthers Legat Til unge, som ikke bor hjemme, er under uddannelse og født eller opvokset i Hvilsager Sogn. Der uddeles i alt 7.500 kr. Ansøgning skal være begrundet. Se også:Jens Winthers LegatHenry og Nielsine Kristine Winthers LegatSkræddermester Carl C. Christensen og Hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winthers LegatBankdirektør Overretssagfører Eugen Schoug og hustru Elise Caroline, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Willy og Ingeborg Reinhards Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Willy og Ingeborg Reinhards Fond Se også:Willy Naumann’s MindelegatIngeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth Møllers FondIngeborg Erlangs FondFanny Miranda og Willy Rottbøll Rokbølls FondIngeborg og Frede Skovs Fond til Landsforeningen LEVGrosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond)

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond Støtte til danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed ved højere uddannelsesinstitutioner til studier udelukkende i USA og Danmark. Der ydes ikke støtte til praktikophold, skole- og værtsfamilieophold. Begrænsede midler. Kun de, der er blevet tildelt legater, vil få svar på ansøgningen. Se også:William S. Knudsen and Clara […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges