Willy Naumann’s Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Willy Naumann´s Mindelegat Legat til Dagmar Strecker for livstid. Herefter legat for halvdelen til Det Tekniske Selskabs Skole i København og for den resterende del til efterkommere af Marie-Jeanne Alphonsine Naumann. Se også:Dansk Sløjdforenings Legat til fremme af sløjden i DanmarkMurermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru, Dorthea Marie Nielsen, født Goldbecks Legat ved Horsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William og Thea Boysens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Thea Boysens Legat To lige store legatportioner til to unge dansksindede sønderjyder, som er under fortsat uddannelse i Danmark og som må anses for værdigt trængende til en sådan økonomisk støtte. Legatet kan således ikke gives til studieophold i udlandet. Legatet uddeles kun efter fremsendt ansøgningsskema, som rekvireres hos nedennævnte sekretær, bilagt frankeret […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund Udveksling af danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed til studier i de respektive lande. Yderligere oplysninger: Der ydes ikke støtte til grupperejser, skole- og værtsfamilieophold. Dianas og Irenes Fond (1963), William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund (5096) samt 1000 $ Fonden (3748) betegnes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William og Anna Evers Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Anna Evers Legat Se også:William & Hugo Evers FondWilliam & Anna Ever’s LegatGeneralkonsul Hugo Evers LegatWilliam O. Berntsens FondHelsingborgfirmaet Evers & Co.s Fond for svenske videnskabsmænds studier i DanmarkAgent og Grosserer Rasmus William Brøndums Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William O. Berntsens Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William O. Berntsens Fond William O. Berntsens Fonden kan efter sit formål ydes støtte til forskning inden for dansk land- og skovbrug, herunder i forbindelse med miljøgenopretning, samt til fredede bygninger på danske gårde. Vejledning i udformning af ansøgning findes på hjemmesiden. Fonden kan kun søges efter indkaldelse i dagspressen og/eller BYFO-bladet. Se også:William S. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William & Anna Ever’s Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William & Anna Ever´s Legat Legatet yder støtte fortrinsvis til understøttelse og uddannelse af ubemidlede unge handelsmænd efter administrators bestemmelser. Legatet er under nedlæggelse. Se også:William og Anna Evers LegatWilliam O. Berntsens FondWilliam og Thea Boysens LegatEline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i VejleAgent og Grosserer Rasmus William Brøndums LegatEkspeditionssekretær, cand. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William Bewer og hustru Mary/Minka og Paul Welanders Skuespillerlegat og Aksel Jorcks Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William Bewer og hustru Mary/Minka og Paul Welanders Skuespillerlegat og Aksel Jorcks Mindelegat Se også:Jens Peter Ellehøj og hustru Mary Ellehøjs MindelegatMajor Paul Bruun og Hustru Kamma Bruuns MindelegatDirektør R. M. Torstensen og hustru Mary Valborg, født Andersens MindelegatCyklesmed R.N. Rasmussen, hustru Karoline Rasmussen & Søn Aksel Ankerstjerne Rasmussens MindelegatKonsul George Jorck og Hustru Emma […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William & Hugo Evers Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges