Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat Til værdige trængende – fortrisvis enlige og svage sønner og døtre af officerer, militærlæger eller andre læger, statstjenestemænd, tjenestemænd i stor København eller advokater. Til værdige trængende ældre kvinder i øvrigt navlig sådanne som har behov for støtte til højere uddannelse. Yderligere […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i gl. Søndersø Kommune, og som i mindst eet år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen udgjorde Vigerslev Kommune. Legatet kan søges af: A. Ubemidlede og syge – såvel ældre som yngre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilhelm og Beb Tegners Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm og Beb Tegners Legat Yde støtte til enkeltpersoner, der ikke mest naturligt henvises til den stadig stigende bistand fra det offentlige. Se også:Billedhugger Rudolph Tegner og Hustru Elna Tegners LegatEtatsraad Wilhelm Petersen og hustrus LegatWilhelm Hansen FondenHvidgarver Wilhelm Klenow og hustru Sophie Marie Klenow, født Engels Legat for ArbejdereGrosserer Svend Stæhrs Mindelegat for hans […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilhelm Hansen Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm Hansen Fonden Der uddeles legater til støtte for musik, dans og teater – fortrinsvis dansk. Legater kan søges af enkeltpersoner eller grupper. Bestyrelsen kan desuden yde støtte på eget initiativ. Der ydes ikke støtte til amatørforeninger og -kor samt til udgivelse af bøger, videoer, film, noder, CD´er eller indkøb af inventar og instrumenter. Ansøgning […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wiik Agentur A/S & Wiik & Co. A/S’s Sociale Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wiik Agentur A/S & Wiik & Co. A/S´s Sociale Fond Betrygge og forbedre kårene for ansatte i Wiik & Co. A/S & Wiik Agentur A/S og eventuelt disses pårørende. Se også:Spadille ApS Sociale FondNovopan Træindustri A/S’ Sociale FondSchur Pack Denmark a/s’ Syge- og HjælpefondHøjgaard & Schultz a/s’ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wibes Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wibes Legat A) Til syersker eller fhv. syersker på gr. af sygdom eller alderdom. B) Til etablering eller drift af syvirksomhed. Ansøgningsskema mod frankeret svarkuvert. Der uddeles ca. 20.000 kr. Se også:Grosserer Ch. Winther Christensens Legat for syerskerParticulier Sophus Wibe og hustru Emilie Wibe, født Svanekiærs LegatLundsmarks FamilielegatGrosserer H. J. Lassen og Hustrus FideikommislegatGrosserer Julius […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Weyse Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Weyse Fonden Fremme kendskabet til dansk guldaldermusik gennem støtte til opførelser, nodeudgivelser, bogudgivelser og musikalske værkfortegnelser samt indspilning af musik af C. E. F. Weyse og dennes samtidige. Fonden kan desuden støtte lignende projekter vedrørende bredere områder af dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. I første række […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wenbo Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wenbo Fonden Formålet er at yde økonomisk støtte til medarbejdere eller andre tilknyttet Danish Crown til uddannelse, skoleophold, kurser. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medarbejdere ansat ved Danish Crown. Se også:Svineavlsfonden 7. distriktThe Anglo-Danish SocietyThe Danish Commercial College Trust FoundationSiemens MedarbejderfondFeriefond for CSC Danmark A/S MedarbejdereFonden for Medarbejdere hos Hindsgaul Mannequins A/S

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wexschall-Schram’s Kunstnerlegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wexschall-Schram´s Kunstnerlegat Støtte til værdigt trængende musikere, sangere og andre scenekunstnere, også afgåede. Yderligere oplysninger: Støtte ydes ikke til uddannelse, men fortrinsvis til ældre kunstnere. Se også:Silkeborg KunstnerlegatTheodor Alfred Christian von Irgens-Bergh og Hustru Fru Gisela, f. Frankls KunstnerlegatKunstnerlegat af 1973 til gavn og støtte for danske malere og billedhuggereStatens KunstfondAlma og William Wandahls Mindefond […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges