Lemvig Kommunes Bistandslegat

Lemvig Kommunes Bistandslegat

Til de i Lemvig kommune boende personer, herunder enlige kvinder, langvarigt sygdomsramte eller andre, der af uforskyldte grunde har behov for økonomisk støtte. Legatportioner a kr. 500 udloddes i december måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar