Linexfonden (Frede Duelund Nielsens Fond)

Linexfonden, Frede Duelund Nielsens Fond

Formål: Dels at støtte til uddannelse, derunder den videre uddannelse ved et universitet eller de højere læreanstalter her eller i udlandet, dels at støtte sygdomsbekæmpelse i form af økonomisk hjælp til sygdomsramte, til fremme af deres helbredelse, med særlig hensyntagen til spastiske børn samt at støtte forskning til sygdomsbekæmpelse, f.eks. støtte til videnskabelig forskning. Uddeling af legatportioner kan p.t. ikke finde sted til enkeltpersoner, men kun til sådanne institutioner, som vil kunne påtage sig at formidle videregivelse at støtten til uddannelsessøgende. Ansøgningsskema kan rekvireres skriftligt vedlagt en frankeret svarkuvert eller findes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar