Lions Club Solrøds Ungdomslegat

Lions Club Solrøds Ungdomslegat

Støtte til økonomisk trængte unge i Solrød Kommune. Der er årligt afsat 30.000 kr. til uddeling. legatportionernes størrelse kan varieres mellem 3.000 kr. og 30.000 kr. Legatportionerne uddeles som et engangsbeløb og må ikke have karakter af løbende uddeling. Legatmodtagerne er unge fortrinsvis under 25 år, under uddannelse og bosiddende i Solrød Kommune. Legat tildeles efter ansøgning og gives primært til følgende formål: indflytning i bolig, hjælp til møblering, hjælp til uddannelsesmaterialer, rejse i forbindelse med uddannelse, støtte til studie- og uddannelsesophold, støtte til efterskoleophold, transport, beklædning, husholdning, kontingenter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar