Lions-Fonden for ældre af 1978

Lions-Fonden for ældre af 1978

Støtte til ældreomsorg, primært indenfor Lions Clubberne Kgs. Lyngby, Hellerup og Virums geografiske område, d.v.s Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommuner. Fonden har en særlig forpligtigelse til at tilgodese områdecenter Lystoftebakken.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar