Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

Løvens kemiske Fabriks forskningsfond yder støtte til forskning fortrinsvis inden for medicin, kemi, biologi og farmaci. Desuden kan i begrænset omfang ydes
støtte til studierejser samt udgivelse af videnskabelige publikationer, herunder
doktordisputatser. Der gives kun i undtagelsestilfælde støtte til studerende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar