Louiseforeningens Fælleslegat

Louiseforeningens Fælleslegat

Louiseforeningens Fælleslegat er opstået ved sammenlægning af en række smålegater. Formålet er at støtte enligtstillede ældre kvinder, der har kendt bedre dage. Støtte kan ydes til rekreationsophold, hospitalsophold, huslejehjælp, beklædning el. lign. og kan bevilges for et år ad gangen. Ansøgningsskema udleveres mod indsendelse af frankeret svarkuvert i perioden 1. april til 15. maj. Ansøgninger, der fremsendes før den 1. april eller efter den 1. august kommer ikke i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar