Lundbeck Foundation Junior Group Leader Fellowship

Lundbeck Foundation Junior Group Leader Fellowship

Der ansøges om fem fellowships for særligt lovende unge forskere og deres forskergruppe. Hvert Junior Group Leader Fellowship finansieres med 10 mio. DKK og løber over 5 år. Bevillingerne tiltænkes fem forskere i 30erne, som vil være i stand til at etablere eller videreføre forskergrupper inden for sundheds- eller naturvidenskab. Emnet skal være original frontlinie grundforskning eller anvendt forskning inden for fondens uddelingsstrategi, som kan ses på hjemmesiden. Ansøgningen må maksimalt fylde ti A4 sider, og der skal bl.a. redegøres for projektets forskningsplan, medarbejdere, budget samt CV. Ansøgningen bedes udfærdiget på engelsk og skal indsendes via fondens elektroniske ansøgningsskema.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar