Lykfeldts Legat

Lykfeldts Legat

Støtte til lægevidenskabelig forskning af sygdomme, der medfører fysisk handicap, såsom sclerose, spastisk lammelse, cancer og hjertesygdomme samt direkte ved gaver til institutioner og lignende at yde støtte til bedring af handicappedes levevilkår. Der kan kun forventes legatydelser til konkret angivne formål, såsom forskningsprojekter eller indkøb af apparatur m.v., hvorfor ansøgning til legatbestyrelsen bør indeholde nøje angivelse heraf. Også støtte til handicappede enkeltpersoner, der bedes vedlægge ansøgningen lægeattest, der dokumentererbehovet for støtte. Der uddeles årligt ca. 1.000.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar