M. C. Holm og hustrus legat til unge menneskers uddannelse

M. C. Holm og hustrus legat til unge menneskers uddannelse

Legatet støtter unges gennemførelse af videregående uddannelse. Uddannelser inden for det maritime område (f. eks. søfart, fiskeri, rederi-, skibsbygningsvirksomhed) skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelse i Danmark og i udlandet. Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født eller opvokset eller på anden måde har eller har haft tilknytning til Mors. Der annonceres i september måned. Der uddeles årligt ca. 18.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar