M. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes Sogn

M. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes Sogn

Støtte af det folkekirkelige menighedsarbejde i Sct. Johannes sogn i Vejle. Støtte til uddannelse af unge mennesker og hjælp til trængende under forudsætning af, at de pågældende bor i sognet eller har kirkeligt tilhørsforhold.
Yderligere oplysninger: Af ovennævnte legat uddeles portioner til støtte af det folkekirkelige menighedsarbejde i Vejle, Sct. Johannes sogn og til uddannelse af unge mennesker
bosat i sognet eller med kirkelig tilknytning til dette. Legatet annonceres i Vejle Amts Folkeblad ca. 15. november.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar