Mål 2, Nordjylland

Mål 2, Nordjylland

Med henblik på at støtte erhvervsudviklingen i Nordjylland kan især små og mellemstore virksomheder i udvalgte kommuner opnå tilskud i begrænset omfang til investeringer i produktionsbygninger og -udstyr. Samt til produkudvikling, markedsanalyser, foranalyser, dannelse af netværk m.h.p. vidensoverførsel m.m. Samt ikke mindst til uddannelse af virksomhedens ledere og ansatte og til ledige der står foran indtræden på arbejdsmarkedet. Maksimalt tilskud er 22% af udgifterne til produktive investeringer og 50% af andre udgifter. Vejlednings- og ansøgningsmateriale kan rekvireres hos Erhvervssekretariatet på tlf. 96 35 10 00 samt hos Erhvervsministeriets hotline tlf. 35 46 66 66.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar