Mæglerkorporationen i Københavns Understøttelsesfond

Mæglerkorporationen i Københavns Understøttelsesfond

Økonomisk hjælp til gamle skibs- og varemæglere i København og enker og børn efter disse, samt i enkelte tilfælde tidligere ansatte i mæglerfirmaer i København. Understøttelse kan også ydes til værdigt trængende, som har været medlemmer af Mæglernes Understøttelses-Forening, samt sådannes nærmeste efterladte, fortrinsvis enker, ugifte døtre og umyndige børn. Endvidere støtte til gamle eller ældre veltjente og trofaste medarbejdere eller enker efter sådanne, fortrinsvis hos Holm og Wonsild og til uddannelseshjælp for en ung medarbejder. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. i mindre portioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar