Magna Maren Hansens Mindelegat

Magna Maren Hansens Mindelegat

Til unge svagt økonomisk stillede under uddannelse til studier i almindelighed, til håndværk og fodbold, ansøgere skal bo i tidligere Hammel kommune. Ansøgningsskema kan rekvireres via hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar