Malermester Johs. Frederiksens Legat

Malermester Johs. Frederiksens Legat

Til descendenter efter gartner Lars Frederiksen og hustru Susanne Henriette, født Schou. Berettigede skal indgive motiveret ansøgning om legattildeling, med oplysning om økonomiske forhold. Kun efterkommere af legatstifteren samt blinde og svagtsynede er berettiget til at modtage legatprotioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar