Maren Harbyes Legat

Maren Harbyes Legat

Hjælp ved oplæring eller uddannelse i Danmark af unge bosatte på Amrum eller andet af Grænseforeningens fadderskaber. Støtte til trængende i Sydslesvig. Støtte til organisationer, undervisningsinstitutioner el. lign. i Sydslesvig. Kontakt mellem Grænseforeningen i Esbjerg og tilsvarende foreninger i Sydslesvig. Fremme af grænselandsarbejdet i almindelighed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar