Margit og Karl Johan Rosenbergs Legat for leddegigt (Fond)

Margit og Karl Johan Rosenbergs Legat for leddegigt (Fond)

Uddele passende portioner til fordel for forskning af leddegigt og beslægtede sygdomme samt til behandling, rekreation og hjælp til rekvisitter til personer, der lider af leddegigt og beslægtede sygdomme.
Yderligere oplysninger: Tildeling af legatportioner kan finde sted som engangsydelser eller for længere tidsrum. Legatportionerne uddeles af hospitaldirektionen med bistand af de overlæger ved Frederiksberg Hospital, der behandler de pågældende sygdomme. For at komme i betragtning ved eventuel tildeling af beløb bedes cpr.nr. oplyst.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar