Margot og Thorvald Dreyers Fond

Margot og Thorvald Dreyers Fond

Til gavn for den danske arkitekt- og advokatstand, f.eks. i form af studierejsestøtte og andre rejselegater eller iøvrigt formål, som fondens bestyrelse mener kan gavne arkitekt- og advokatstanden. Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end 10.000 kr. Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studierejselegater skal efterfølgende dokumentere at være optaget på universitet eller lignende læreanstalt. Jurister vil først kunne komme i betragtning efter bestået kandidateksamen og fortrinsvis, hvis de er beskæftiget i advokaterhvervet. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder. Arkitektstuderende vil kunne komme i betragtning fortrinsvis på et fremskredent studietrin ved tildeling af mindre stipendier. Der ydes ikke støtte til grupperejser. Legatmodtageren bør være skattepligtig i Danmark. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside, rekvireres via e-mail eller postadressen. Der uddeles ca. 16 mio. kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar