Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, Pindstrup

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, Pindstrup

Almennyttige formål, kirker, skoler, børnehjem, institutioner, museer, sportsanlæg, parkanlæg, kronisk syge, forskning, medarbejdere, sociale og humane
formål i de lokalsamfund, hvori de af stifterne oprettede virksomheder stadigvæk
drives.
Yderligere oplysninger: Fonden foretager alene uddelinger i følgende lokalsamfund:
A. I Pindstrup, Ryomgaard, Sdr. Kongenslev, Sulsted, Stenvad, Auning og Løgumkloster: 1. Støtte til almennyttige formål såsom kirker, private skoler, børnehjem, sociale institutioner, museer, sport og idræt samt parkanlæg. 2. Hjælp til kronisk syge personer, såvel direkte som til institutioner til fordel for sådanne. Personer eller børn af personer, der er eller har været ansat i de af stifterne oprettede eller drevne virksomheder, skal have fortrinsret til hjælpen, uanset om de stadig bor i de ovennævnte lokalsamfund. B. Til fordel for
virksomhederne, som stifterne oprettede: Pindstrup Mosebrug A/S, Novopan
Træindustri A/S, Tronholm Flisefabrik A/S, Jiffy-Pot, Ryomgaard, Foderpillefabrikken LYPI og Ny Sønderjysk Tørreindustri, ydes støtte til 1. forskning samt løsning af andre særlige opgaver, som er af betydning for virksomhederne eller de industrierhverv, virksomhederne tilhører 2. medarbejdere , der har været ansat i de ovenfor nævnte virksomheder, og som p.g.a. sygdom eller andre sociale begivenheder har behov for hjælp udover, hvad der kan opnås fra det offentlige. C. Til sociale, humane og kulturelle formål, som henvender sig til offentligheden med en godkendt indsamling ydes bidrag også
udenfor de under litra A nævnte lokalsamfund.
D. Til stifternes minde: 1. Sikring af arkiver, herunder billeder og film, som vedrører stifterne og deres virke. 2. Opsøgning og bearbejdning af viden om stifterne. 3. Vedligeholdelse af stifternes og deres forfædres gravsteder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar