Maria Bojesen Fonden

Maria Bojesen Fonden

Yder støtte til kvinder, som er eller har været beskæftiget som lærere, til afhjælpning af ringe økonomisk status eller boligforhold, eller til gennemførelse af anden uddannelse (omskoling). Subsidiært kan der ydes støtte til projekter til fremme af kvindelige læreres arbejdsvilkår. Uddeles 2 gange årligt. En mindre legatportion uddeles til mandlige lærere, der er eller har været beskæftiget som lærer. Svar på ansøgninger forventes udsendt i juni og december måned. Med ansøgning fremsendes dokumentation for indkomstforhold, helbredstilstand, beskæftigelsesforløb, o.lign.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar