Maria Huss Nielsens Legat

Maria Huss Nielsens Legat

At sikre Maria Huss Nielsens børnebørn, Brian Huss Erikson og andre Huss Eriksons uddannelse og forsørgelse i disses 18. til 30. leveår.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar