Maria Madsens Fond

Maria Madsens Fond

Yde støtte til uddannelse af sygeplejersker.
Yderligere oplysninger: Legaterne uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og at de kun tildeles medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, samt at der skal anvendes et særligt ansøgningsskema der optrykkes
med jævnlige mellemrum i Tidsskrift for Sygeplejersker. Opslagstidspunkt: februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar