Marie Dorthea og Holger From, Haderslev’ Fond

Marie Dorthea og Holger From, Haderslev´ Fond

Forskning af børnesygdomme ved Aarhus Universitet. Ansøgning skal indeholde omtale af forskningsprojekt, samt hvortil bevillingen søges. Ansøgning vedr. rejser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imødekommet. Ansøgning skal indsendes i 4 eksemplarer i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bidrag).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar