Martin Pedersens Mindelegat

Martin Pedersens Mindelegat

Formål 1: Bevarelse af skønhed i naturen samt dyre- og fugleliv. Støtte gives normalt ikke, hvis hovedformålet fx er pædagogisk eller uddannelsesmæssigt eller til projekter i udlandet. Ansøgningsfrist 1. oktober. Formål 2: Elever, der læser hhx eller hg på handelsskole, (men IKKE studerende på handelsHØJskoler, universiteter o. lign.), der a) ønsker at komme på studieophold i udlandet (på en nærmere angivet uddannelsesinstitution), b) skal i praktik i udlandet inden for handelsområdet (en gros eller detailhandelsområdet), c) skal i praktik i udlandet med arbejdsopgaver på det administrative område i en handelsvirksomhed. Der skal være tale om individuelle rejser og individuel ansøgning. Grupperejser arrangeret af institutionen falder uden for formålet. Opholdet i udlandet skal være af mindst 14 dages varighed. Legatportionens størrelse vurderes konkret. Ansøgningsfrist 1. marts. Elektronisk ansøgningsskema, som skal anvendes, og ansøgningsprocedure, som skal følges, findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar