Martin Siersteds og hustru Johanne Siersteds Stiftelse

Martin Siersteds og hustru Johanne Siersteds Stiftelse

Lejligheder til svagelige og fattige kvinder og særlig enker og døtre indenfor de ringestillede af borgerstanden. Ansøgeren skal være fyldt 50 år, og have bopæl i Københavns kommune i mindst det sidste år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar