Mary og Carl Otto Andersens Støttefond

Mary og Carl Otto Andersens Støttefond

Støtter enkeltpersoner, sociale institutioner og -foreninger, hvor et socialt behov ikke er eller ikke tilstrækkeligt dækkes ved offentlige midler eller tilskud. Personer, der ved sygdom eller på anden uforskyldt måde er kommet i trang, har fortrinsret til støtte. Kun personer med fast bopæl i og foreninger og institutioner hjemmehørende i Hellebæk og Hornbæk sogne kan komme i betragtning. Privatpersoner må ansøge på skema som kan rekvireres. Foreninger og institutioner skal oplyse, til hvilket formål der ansøges. Ansøgere, der ikke har modtaget svar, er ikke kommet i betragtning. Der uddeles årligt ca. 200.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar