Maskinchef Knud Børjeson og Fru Boel Børjeson, født Jønssons Legat

Maskinchef Knud Børjeson og Fru Boel Børjeson, født Jønssons Legat

Støtte til enker, der har adopteret et eller flere børn, til disses uddannelse. Støtte til uddannelse af børn, herunder adoptivbørn, af andre enlige mødre, samt støtte til enlige mødres uddannelse. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar