Maskinsnedker Otto Mortensens Mindefond

Maskinsnedker Otto Mortensens Mindefond

Uddeling af passende portioner hvert år efter ansøgning til dækning af rejseudgifter i ind- eller udland til ferierejser for handicappedeFyn og disses hjælpere. Administrative rejser støttes ikke. Kan kun søges efter opslag i medlemsblad.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar