Massøse Karen Grunths Mindelegat

Massøse Karen Grunths Mindelegat

Til kvindelige elever i økonomisk trang, der har udvist flid ved et af lægeforeningens kurser i massage og sygegymnastik.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar