Matthæus og Fanny Bangs Mindelegat

Matthæus og Fanny Bangs Mindelegat

Trængende ældre murermestre og snedkermestre, sådannes enker og ugifte døtre, som har ført en hæderlig vandel og har ernæret sig ved syning, husgerning o.lign. Ældre værdig trængende personer afgået som officerer i Frelsens Hær.
Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til a) trængende ældre murermestre og snedkermestre og sådannes enker samt ugifte døtre af sådanne, som har ført en hæderlig vandel og har ernæret sig ved syning, husgerning og andet hæderligt arbejde. b) ældre, værdigt trængende personer, der er eller på grund af alder er afgået som officer
i Frelsens Hær. Skemaer til ansøgning kan rekvireres skriftlig hos Dorte Grønvald, Ulvemosevej 10 2960 Rungsted kyst, frankeret svarkurvert bedes medsendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar