Max Henrik Schaumanns Mindelegat

Max Henrik Schaumanns Mindelegat

Yder understøttelse af i Sønderjyllands amtskommune hjemmehørende ægtefæller og børn, hvis forsørgere er afgået ved døden, således at efterladte, hvis forsørgere er død af cancerlidelse, har fortrinsstilling. Endvidere hædersgaver til det ved Sønderjyllands amtskommunes sygehuse ansatte personale, som har udført eller påtager sig at udføre en påskønnelsesmæssig indsats.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar