Max og Inger Wørzners Mindelegat

Max og Inger Wørzners Mindelegat

Forskning af kræftsygdomme.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger anført cpr.nr. skal i kortfattet form (max 5 sider incl. bilag) indeholde en omtale af ansøgerens forskningsprojekt samt det formål, hvortil bevillingen søges. Ansøgninger vedrørende rejser og større apparatur kan ikke forventes imødekommet. Ansøgninger indsendes i 5 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar