Mejerist Johan Jacobsen og frøken Johanne Jacobsens Legat

Mejerist Johan Jacobsen og frøken Johanne Jacobsens Legat

Trængende på Fyn bosiddende personer af landmandsklassen.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles i passende portioner til kvinder i Fyns Amt, hvor legatudvalget skønner, at økonomisk støtte vil være på sin plads. Hvor forholdene taler derfor, vil dog også mænd kunne komme i betragtning. Ansøgere, der tidligere har
haft tilknytning til landbrug, vil blive foretrukket.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar