Mette Warburgs Fond

Mette Warburgs Fond

Støtte til studierejser for såvel danske som udenlandske forskere, der som et led i international oftamologisk samarbejde vil besøge danske respektive internationale forskningsmiljøer for enten at deltage i den der drevne forskning
eller orintere sig om dennne.
Yderligere oplysninger: Ansøgning i 3 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar