Mette Winkler’s fond til støtte for kvindeidræt i Danmark

Mette Winkler´s fond til støtte for kvindeidræt i Danmark

Fondens formål er at yde støtte til kvindeidrætten i Danmark, herunder særligt ved rejselegater til deltagere i konferencer, kongresser, seminarer m.v. i ind- og udland. Bemærk at der ikke ydes støtte til deltagelse i sportsstævner, mesterskaber o.lign. Legatmodtagere, som arbejder aktivt inden for den videnskabelige, pædagogiske eller det administrative område i.f.m. kvindeidræt skal foretrækkes, ligesom legater særligt skal anvendes til betaling af rejseophold for deltagere i IAPESGW´s (The International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women) arrangementer. Se ansøgningsfrister og uddelingstidpunkter på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar